Contact

De aanpak van Axa Novi

Waardecreatie en duurzame groei zijn de uitgangspunten van alle trajecten van Axa Novi. En dat gaat niet vanzelf. Daarom doorloop ik de volgende stappen:

1. Scan

Ik heb een bovengemiddelde interesse om jouw organisatie en de markt echt goed te leren kennen. Een grondige analyse van de organisatie, de mensen en de middelen is daarom altijd de eerste stap. . Deze scan vormt de basis voor alle verdere vervolgstappen. Onderdelen van de scan zijn:
  • Jouw organisatie: vastleggen van de actuele status, de lange termijn doelstellingen en vastleggen van essentiële succesfactoren.
  • De externe wereld: analyseren van de markt(en), concurrentiepositie en klantbehoeftes.
  • Verzamelen van feedback van medewerkers om het werkelijke DNA van de operationele organisatie vast te leggen.
  • Trends: het in kaart brengen van macro en micro trends die relevant zijn voor jouw business.

2. Check

Het beeld dat ik uit de scan haal, toetsen we samen met de ambitie en de doelstellingen van jouw bedrijf. Vervolgens bespreken we samen de kansen die wij zien en de acties die nodig zijn om die optimaal te benutten.

3. Plan van aanpak

Op basis van stap 1 en 2 presenteer ik mijn aanbevelingen. Daarna definiëren we gezamenlijk de doelen en de aandachtspunten die de grootste waardeverbetering voor je organisatie waarmaken. We ontwikkelen een plan van aanpak, waarin we ook opnemen welke je organisatie zelf uitvoert en welke wij samen oppakken.

4. Implementatie

Helemaal akkoord? Dan gaan we aan de slag! Axa Novi blijft bij elke stap uit het plan actief betrokken en begeleidt de volledige implementatie en uitvoering.

5. Meetbaar succes

Aan ieder doel koppelen we meetbare criteria, zodat we het succes van het traject kunnen meten en inzichtelijk maken in een zogenoemde succesmeting.

6. After care

Axa Novi begeleidt je tot vér over de finish. Na afronding van de opdracht blijf ik beschikbaar voor je bij toekomstige vragen of zorgen. En een jaar na implementatie neem ik contact met je op om te bespreken hoe het gaat en waar nodig bij te sturen.

Kom in contact met Bart

Plan een afspraak
Met ruim 20 jaar internationale ervaring op het gebied van algemeen management, marketing, sales en business development kan ik andere bedrijven op deze vlakken maximaal ondersteunen en zo ook jouw groeiambitites waar maken. 

Copyright © 2024 Axa Novi
Gemaakt door Loeihard!