Contact

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie geeft richting aan je bedrijf. Het vormt de rode draad van het ontwikkelen van jouw organisatie. Het geeft zowel je management als je medewerkers houvast over de gekozen koers om de vastgestelde doelen te behalen. Daarnaast helpt het mee de juiste klanten en leveranciers te benaderen. Je bedrijfsstrategie geeft aan wat er belangrijk is en vooral ook: wat níet! Deze focus creëert helderheid voor iedereen binnen én buiten de organisatie.

Bedrijfsdoelstellingen zijn het startpunt

Een organisatie met een heldere missie en visie presteert beter dan organisaties waar dit ontbreekt. Je bedrijfsstrategie geeft aan op welke manier je je bedrijfsdoelstellingen, zoals je missie en visie, wilt realiseren. Het is dus essentieel deze missie en visie van je organisatie glashelder te formuleren. Daarna kun je je bedrijfsstrategie gaan bepalen. In een bedrijfsstrategie bepaal je hoe je je zorgvuldig geformuleerde missie en visie wil gaan realiseren. Dit betekent in de praktijk dat je keuzes moet maken: je kiest wat je wilt gaan doen, máár dus ook wat je absoluut níet gaat doen! Zorg dat je je speelveld kent: wie zijn je concurrenten, welke segmenten wil je bewerken, welke regelgeving is van belang, wat wordt je prijsbeleid en welke trends spelen er in mijn markt. Dit zijn voorbeelden van relevante zaken in het bepalen van je strategie.

Strategie bepalen

Een frisse blik van buiten helpt om met nieuwe invalshoeken naar je bedrijf, je markten en je klanten te kijken. Een strategie ontwikkelen en bepalen is een continu proces. Je strategie groeit mee met je organisatie. Tijdens het bepalen van de strategische koers leg je vast wat voor jouw organisatie de belangrijkste strategische thema’s zijn. Als duurzaamheid een belangrijk thema voor jouw organisatie is dan moet dit een van de pijlers van je strategie worden. Ook internationaliseren kan een belangrijk thema zijn.Tijdens dit proces is het van belang verschillende perspectieven te hanteren: vanuit de medewerkers van de organisatie, vanuit de klant en vanuit andere relevante partijen zoals leveranciers.   

Implementatie van strategie is essentieel

Axa Novi begrijpt de moeilijkheid en de uitdagingen in het bepalen van je strategie en gaat dan ook verder dan enkel analyseren en definiëren. Juist de implementatie van de bedrijfsstrategie is wat Axa Novi uniek maakt. Het houdt niet op bij een scherpe analyse, het traject is pas echt een succes als we de juiste weg inslaan en er duurzame veranderingen plaatsvinden die bijdragen aan het succes van jouw bedrijf. Een goede strategie vandaag geïmplementeerd is beter dan een perfecte strategie die nooit geïmplementeerd wordt. Dit noemen wij Active Strategy. Axa Novi staat voor je klaar!

De 4 diensten van Axa Novi

Bedrijfsstrategie

Bedrijfsstrategie geeft richting aan je bedrijf. Een strategie geeft aan op welke manier je je missie en visie wilt realiseren.
bekijk dienst

Business Development

Business Development gaat over groei, groeimogelijkheden en houdt zich bezig met alle activiteiten die er op gericht zijn om nieuwe zakelijke kansen te ontdekken én te realiseren.
bekijk dienst

Internationaliseren

Internationalisering is voor veel bedrijven een thema wat hoog op de agenda staat. Het biedt groeikansen en kan als Business Development activiteit bijdragen aan een positieve ontwikkeling.
bekijk dienst

Interim opdrachten

Ook voor interim opdrachten op directieniveau op het gebied van business development, business strategie, marketing en sales ben je bij Axa Novi aan het juiste adres.
bekijk dienst

Kom in contact met Bart

Plan een afspraak
Met ruim 20 jaar internationale ervaring op het gebied van algemeen management, marketing, sales en business development kan ik andere bedrijven op deze vlakken maximaal ondersteunen en zo ook jouw groeiambitites waar maken. 

Copyright © 2024 Axa Novi
Gemaakt door Loeihard!